Ledarskap: Coachande Ledarskap/Kommunikativt ledarskap/Ny som chef

1 dag – 3 dagar – max 8 deltagareCoach

Utbildningar i ledarskap för dig som vill utvecklas som ledare. Kanske är du ny i din position eller så vill du bara kunna kommunicera tydligare med dina medarbetare, kunna hantera de mer utmanande samtalen bättre, och kunna skapa motiverade och kreativa team.

Delar av innehållet:

  • Ledarskapets olika delar
  • Beteendestilarna enligt Pussel Disc
  • Det coachande förhållningssättet
  • Olika ledarstilar
  • Attityder och mentala inställningar
  • Kommunikativa verktyg för ökad motivation och delat ansvar
  • Feedback- feedforward, korrigerande feedback- så ger du och tar emot på bästa sätt
  • Utmanande samtal: Konfliktstilar, utveckling av en konflikt och så gör du för att hantera konflikter och svåra samtal.