Coaching

Dags för förändring?

Coaching är ett konkret, kraftfullt och positivt sätt att tydliggöra mål och sedan hitta vägarna dit. Genom samtal, där jag som coach frågar och lyssnar, kommer klienten själv att upptäcka alla svar. Tillsammans bryter vi upp negativa tankemönster och hittar sätt att eliminera tidigare hinder.

Allt finns 

Som coach kan jag hjälpa till att lysa upp förmågor som klienten kanske inte visste fanns och plocka fram drivkrafterna som kommer att hjälpa klienten framåt.

Jag har under mina coachingsamtal gång på gång fått se hur mycket kraft och resurser som finns i varje människa bara man vågar leta och lita på sin egen förmåga. Jag har också sett hur gamla negativa självuppfattningar kan bli till stora hinder och hur mycket som frigörs när man väl bestämmer sig för att göra sig av med dem, en gång för alla. De bästa stunderna för mig, som coach, är när klienten kommer till insikt om sin egen styrka och det börjar glittra i ögonen av hopp och inspiration.

För vem?

Jag coachar både privatpersoner och medarbetare på företag. Målen kan skifta. Coaching är en effektiv metod vare sig det handlar om att få bättre självkänsla, bli en bättre ledare, bli mer effektiv, finna ny motivation, gå ner i vikt eller helt enkelt ta reda på vilka målen är.

Vi ses!

Kontakta mig om du har frågor eller är intresserad av att boka – så skräddarsyr vi coachingen och mötestillfällena så att de passar just dig. Vid fem bokade sessioner eller fler ger jag rabatt och det första mötet, där vi lägger upp planen, är alltid kostnadsfritt.