ICC-certfierad coach

Jag är ICC-certifierad Coach vilket är en kvalitetssäkring och innebär att jag tillhör International Coaching Community. Organisationen står för klara utbildningsmål , innehållsmässig kvalitet och höga etiska regler och är den största professionella organisationen för certifierade coacher i världen.

Jag är utbildad på Skandinaviska Ledarhögskolan för Elene Uneståhl och Lars- Erik Uneståhl. Lars-Eric Uneståhl är den som insåg vikten av den mentala träningen inom idrotten och som sedan tog den vidare till andra områden, som arbetslivet. Han räknas som ”den mentala träningens fader”.

I coachutbildningen ingår förutom coachingtekniker även NLP och Mental träning. NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och är en metod som ser till sambandet mellan våra tankar, vårt språk och kommunikation och våra handlingar. Både NLP och Mental Träning är utmärkta verktyg att ta hjälp av vid all form av kommunikation.

Läs gärna mer om coaching här.