Bilder från konferencierjobb

Catarina Breitfeld

Catarina Breitfeld 4good

4good konferencier 1

Catarina Breitfeld 4good

Catarina Breitfeld

Catarina Breitfeld 4good

Catarina Breitfeld

Catarina Breitfeld och Caroline af Ugglas 4good

Catarina Breitfeld

Catarina Breitfeld 4good

Catarina Breitfeld och Magdalena Graaf 4Good

Catarina Breitfeld och Magdalena Graaf 4Good