Professionella Samtal

PROFESSIONELLA SAMTAL 1 dag- max 15 deltagare                                                För dig som jobbar med service och kundsamtal per telefon och vill vässa dina verktyg, förbättra din kommunikation och lära dig att bemöta även de kunder som utmanar dig mest. Här jobbar vi med teori varvat med många praktiska övningar.

Delar av innehållet:

 • Egenskaper för en god kommunikatör
 • Vikten av det första intrycket
 • Grunderna i ett samtal – vad innebär de olika delarna
 • Beteendestilarna – hur når du dem alla
 • Aktiv lyssning
 • Öppna frågeställningar- så kan du styra samtalet
 • Hantera besvärliga samtal och situationer
 • Kroppsspråk, Röst och Ordval

PROFESSIONELLA SAMTAL 2 dagar- max 15 deltagare                                               För dig som jobbar med service och kundsamtal per telefon och vill vässa dina verktyg, förbättra din kommunikation och lära dig att bemöta även de kunder som utmanar dig mest. Här jobbar vi med teori varvat med många praktiska övningar. Du får även möta ”besvärliga kunder” i olika caseövningar och vi diskuterar vad som händer i oss vid en konflikt och hur vi kan lösa den på bästa sätt.

Delar av innehållet:

 • Egenskaper för en god kommunikatör
 • Vikten av det första intrycket
 • Grunderna i ett samtal – vad innebär de olika delarna
 • Beteendestilarna – hur når du dem alla
 • Aktiv lyssning
 • Öppna frågeställningar- så kan du styra samtalet
 • Optimera ditt eget tillstånd
 • Det coachande förhållningssättet
 • Hantera besvärliga samtal och situationer
 • Kroppsspråk, Röst och Ordval