Kommunikation och samarbete

teamwork-e14459617667942 heldagar – max 15 deltagare

Denna utbildning riktar sig till grupper och team som redan fungerar bra, men som vill bli excellenta. Genom att öka kompetensen inom kommunikation och samarbete får gruppen ett gemensamt synsätt och gemensamma verktyg för att hantera både vardagens kommunikation samt de svårare samtalen. Detta främjar både trivsel, arbetsmiljön och prestationen. Innehåll i urval:

  • Beteendestilarna– Förstå och hantera ”besvärliga” kollegor samt skapa välfungerande samarbeten och team.Vi arbetar med Pussel Disc.
  • Det coachande förhållningssättet – grunderna i en välfungerande kommunikation som motiverar och leder framåt.
  • Feedback – Feedback- feedforward. Feedback för utveckling. Korrigerade feedback. Var på feedbacktrappan vill du vara och var vill du få dina medarbetare att befinna sig?
  • Utmanande samtal – Vad händer med oss i en konflikt? De olika konfliktstilarna. Verktyg för smart konflikthantering.

Kontakta mig här för mer information, prisförslag och möjliga upplägg.