Talarträning/Föreläsningar

Catarina föreläsning

Nå ut och nå fram

En stor del av vår vakna tid kommunicerar vi, vare sig det är med ord, kroppsspråk eller tankar. Så egentligen borde vi alla vara fulländade kommunikatörer.
Ändå tycker många att det värsta som finns är att ställa sig upp och prata inför andra. Varför är det så? Och vad är det som gör att vi ibland upplever att den vi pratar med inte förstår vad det är vi säger?

Förbättra kommunikationen

Med insikter och nya verktyg kan alla förbättra sin kommunikation, både som privatpersoner och företag, och både vad det gäller den inre kommunikationen och den med andra.
Jag tycker att kommunikation och det som händer mellan oss människor i olika möten, är något av det roligaste och mest spännande som finns och jag tror att det märks när jag utbildar eller föreläser. Läs mer om de föreläsningar och den talarträning jag ger i menyn ovan eller här: